Contact.jpg
AKZ.jpg

Vrijwilligers
Onze Voedselbank draait op een groot aantal enthousiaste vrijwilligers, we hebben geen betaalde krachten. Wekelijks verzorgen zij het samenstellen en ophalen van de pakketten in Lelystad, het uitdelen op vrijdagmiddag en het doordeweeks inzamelen van voedsel.

Bestuur

  • Voorzitter: Jan Klop

  • Secretaris: Erik Seinhorst

  • Penningmeester: Frits Grijsen

  • Voedselveiligheid: Alice de Zeeuw

  • PR & Communicatie: Ed Loet-Loetoer 

  • Contact: bestuurssecretariaat

College van Advies

Het bestuur heeft een College van Advies benoemd. Zij geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur en waakt over de integriteit en de transparantie. Het CvA bestaat momenteel uit: ​

  • David van Raalten,

  • Yoram Roemersma

  • en Marleen Wessels. 

Jaarverslagen
Na afloop van elk kalenderjaar maken wij een verslag over het afgelopen jaar. Natuurlijk met de financiële cijfers, maar er staat veel meer in. Het is een verslag van de gebeurtenissen in de afgelopen jaar, over hoe de Voedselbank er voor staat aan het einde van die periode met cijfers en kengetallen en wat de visie van het bestuur is op de nabije toekomst. 

Nieuwsbrieven
Wij versturen elk kwartaal een nieuwsbrief naar onze vrijwilligers en andere belangstellenden. Hieronder vindt u de laatste exemplaren. Een kort berichtje naar ons  is voldoende om de nieuwsbrieven rechtstreeks per mail te ontvangen.

Voedselveiligheid

Vanzelfsprekend moeten de cliënten erop kunnen vertrouwen dat het voedsel veilig en gezond is. Daarvoor is er door de NVWA (de Nederlands Voedsel- en Warenautoriteit) het 'Handboek Voedselveiligheid' opgesteld. Het handboek beschrijft de hygiënische aspecten van alle werkzaamheden en geeft de vrijwilligers richtlijnen voor het voedselveilig beheren en distribueren van voedingsmiddelen. 

Sinds het begin van de coronacrisis in maart 2020 letten we vanzelfsprekend meer dan ooit op de voedselveiligheid en de bescherming van de vrijwilligers en de klanten om besmettingen met het coronavirus zoveel mogelijk te voorkomen. Ook hierbij krijgen we deskundige hulp.

Inspecteurs van Sensz controleren ook regelmatig bij ons. Bij de laatste controle in augustus 2020 kregen wij voor voedselveiligheid  opnieuw een 9,7! Daar zijn we best trots op!

ARBO - arbeidsomstandigheden
We zijn net een echt bedrijf: ook wij krijgen jaarlijks bezoek van een Arbodienst. Ook de Voedselbank is verplicht om er voor te zorgen dat de vrijwilligers in een veilige en gezonde omgeving hun werk kunnen doen. De laatste controle was in het voorjaar van 2019. Ook hierbij kwamen we goed uit de bus, op de lange lijst met te controleren punten stond maar één rood kruisje: een obstakel in een looproute. Dat gebeurt ons natuurlijk niet nog een keer.

Privacy
Het zal duidelijk zijn dat privacy bij ons hoog in het vaandel staat. De gegevens van de cliënten zijn alleen bekend bij de coördinator en de cliëntenadministratie. Natuurlijk zal een vrijwilliger wel eens een cliënt herkennen, Zeewolde is niet voor niets een dorp, maar voor ons allen geldt een geheimhoudingsplicht. Wij vragen alleen om gegevens die noodzakelijk zijn om ons werk te kunnen doen en we zullen die gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk. Ook zullen we deze gegevens niet delen met derden, tenzij wij hier toestemming van de cliënt voor hebben gekregen. In de 'Privacyverklaring' vindt u een uitgebreide toelichting op het bovenstaande en in het 'Register Gegevensverwerking' vindt u een schematische weergave van alle door ons verwerkte gegevens, met welk doel en waar deze zijn vastgelegd, de bewaartermijnen, etc. 

Integriteitscode
Wij vinden integer werken heel belangrijk. Dat geldt zeker voor het werken met onze klanten die kwetsbaar zijn door de positie waarin ze terecht zijn gekomen. De gezamenlijke voedselbanken in Nederland hebben daarom een aantal regels opgesteld over hoe wij de integriteit van ons werk kunnen bevorderen en bewaken. Speciale aandacht hebben wij daarbij voor ongewenst gedrag van medewerkers. Kijk hier voor de integriteitscode die door ons wordt onderschreven en die wij ook binnen onze organisatie actief uitdragen.

Vertrouwenspersonen
Bij het werken voor de voedselbank kun je als vrijwilliger te maken krijgen met ongewenst gedrag zoals pesten, discriminatie, (seksuele) intimidatie of agressie en geweld op de werkvloer. Je kunt natuurlijk met je probleem naar een coördinator of bestuurslid toegaan. Maar soms bestaat de behoefte om met iemand anders, meer anoniem, vertrouwelijk te praten. Daarvoor zijn er vertrouwenspersonen waarvan iedere vrijwilliger van onze organisatie gebruik kan maken. Neem dan contact op met één van de landelijke vertrouwenspersonen voor de voedselbanken. Ze zijn hier te vinden.

De vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor en adviseert. De vertrouwenspersoon vertelt niemand dat er contact is gezocht tenzij de vrijwilliger daarmee heeft ingestemd. Samen met jou bekijkt de vertrouwenspersoon wat er nodig is, zodat jij jouw werk als vrijwilliger weer veilig en met plezier kunt doen. 

De vertrouwenspersoon is er ook voor andere misstanden, zoals (vermoedens van) diefstal, fraude en oneerlijk verdelen van voedsel. Maak er gebruik van!

Stuur ons een bericht

Secretariaat:
Weteringplein 12

3892 AM Zeewolde

06 - 47 94 49 38 (graag tussen 18.00 -20.00)

info@voedselbankzeewolde.nl

 

Uw gift is welkom op:

NL 42 RABO 0129 5750 03

t.n.v. Stichting De Kostmand - Zeewolde
 

RSIN: 817306808
KvK: 39096798 
SBI-code: 88992

  • White Facebook Icon

© 2018 Voedselbank De Kostmand Zeewolde  | Privacystatement