top of page
Broodnodig_edited.jpg
CBF.jpg
Periodieke giften 02.jpg
Betalingsvolmacht 02.jpg

Word ook donateur!
Wij krijgen géén structurele subsidies, dus voor onze uitgaven zijn we grotendeels afhankelijk van donateurs. Gelukkig krijgen we regelmatig geld van particulieren, kerken en bedrijven. Maar dit is ook een zwakke kant: we kunnen te afhankelijk worden van incidentele giften. Om ons werk goed te kunnen blijven doen, zijn we daarom op zoek naar meer structurele inkomsten: donateurs die ons over een langere periode willen steunen. Vul onderstaand formulier in en word donateur!

Deze donateursactie begon in april 2020 en liep vanaf het begin goed. Oproepen op Facebook, een advertentie in Actueel, een e-mailactie en een huis-aan-huis brief bij de appartementen zorgden voor een langzame, maar gestage stroom van nieuwe donateurs. Op 20 oktober 2020 konden we onze honderdste verwelkomen. Daarna schommelt het aantal donateurs zo rond de 140.

Eenmalige giften

U kunt natuurlijk ook eenmalig een bedrag naar ons overmaken. U kunt het overboeken naar bankrekening NL42 RABO 0129 5750 03 t.n.v. Stichting De Kostmand in Zeewolde. Alle giften zijn meer dan welkom!

ANBI en CBF gekeurd goed doel
Door de ANBI-status is uw gift aan ons aftrekbaar voor de belasting. Hierbij geldt een drempel van 1%. De fiscaal aantrekkelijkste manier om te doneren is de periodieke schenking, dan is deze drempel niet van toepassing: zie hieronder. 
Het CBF is de toezichthouder op goede doelen, het kijkt of wij aan de eisen voldoen, zodat u zeker weet dat uw gift goed terecht komt.

Koningsdag-d-2019.jpg

Soms is het even doorzetten: achter een kraam staan op een natte en kille dag op een leeg Kerkplein, Koningsdag 2019.

Periodieke schenking

U kunt uw giften ook volgens in een overeenkomst vastgelegde afspraken geven. Voordeel is dan dat de drempel bij de aangifte inkomstenbelasting niet van toepassing is en het bedrag dus volledig aftrekbaar is.

 

Uw gift is een periodieke gift als deze aan een aantal voorwaarden voldoet:​

  • de periodieke gift is vastgelegd in een overeenkomst die u met de Voedselbank sluit;

  • u geeft ieder jaar hetzelfde bedrag, u mag zelf weten in hoeveel termijnen;

  • u betaalt het bedrag minimaal 5 jaar achter elkaar, langer mag natuurlijk ook;

  • u hebt vastgelegd wanneer uw bijdragen stoppen;

  • u krijgt niets in ruil voor uw giften.

 

Formulier periodieke schenking
Hier kunt u de overeenkomst periodieke giften en het formulier 'Betalingsvolmacht'  downloaden. Beide formulieren zijn in tweevoud. Nadat u uw gegevens heeft ingevuld, neemt u voor de ondertekening door ons contact op met onze penningmeester penningmeester@voedselbankzeewolde.nl
Als alles is ingevuld en ondertekent bewaart u de overeenkomst en de betalingsvolmacht in uw eigen administratie, het 2e exemplaar is voor de voedselbank. U hoeft de formulieren niet naar de Belastingdienst te sturen, maar u moet deze wel goed bewaren. Als de Belastingdienst uw aangifte controleert, kan zij om deze overeenkomst vragen.

Voedsel-1.jpg
bottom of page