top of page
voedselbankkrat.jpg
Geld 01.jpg
Vorkhart 01.jpg
MDF 01.jpg
Aanmelden.jpg
MDF 02.jpg

Voor wie?
Iedere inwoner van Zeewolde kan zich aanmelden voor ondersteuning door de voedselbank. Onze hulp is in principe tijdelijk voor maximaal 3 jaar. Wij gaan er dan ook vanuit dat u bereid bent mee te werken aan het verbeteren van uw leefsituatie. Er kunnen echter omstandigheden zijn waardoor we die grens niet handhaven, bijvoorbeeld bij chronische ziektes en de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt, waardoor verbeteringen in de financiële situatie op korte termijn niet mogelijk zijn.

Schaamte, trots en onzekerheid zijn vaak reden om niet bij ons aan te kloppen. Begrijpelijk, maar niet nodig: het kan iedereen overkomen. De voedselbank is er voor alle inwoners van Zeewolde, wij helpen u graag door een moeilijke periode heen. 

Leefgeld: de normen

Om in aanmerking te komen voor de voedselpakketten wordt naar het leefgeld gekeken dat u te besteden hebt. Het leefgeld wordt berekend door uw inkomsten, zoals loon, uitkeringen en toeslagen bij elkaar op te tellen en daarvan uw vaste lasten af te trekken. Vaste lasten zijn onder meer huur, energiekosten, hypotheek, verzekeringen, aflossingen van schulden, enzovoort.

Windmolens.jjpg.jpg

Normbedragen vanaf 1 januari 2024

Wij bepalen de normen niet zelf, daarin volgen wij de landelijke richtlijnen. Vrijwel jaarlijks worden de normen verhoogd en onderstaande bedragen gelden in het jaar 2024:

  •  per huishouden: € 200,--.

  •  plus per persoon: € 115,--.

Een paar voorbeelden:

(aantal volwassenen + kinderen)

  • 1 persoon wordt   € 315,00 

  • 2 personen wordt € 430,00

  • 3 personen wordt € 545,00 

  • 4 personen wordt € 660,00 

  • 5 personen wordt € 775,00 

  • et cetera

Als u per maand minder leefgeld overhoudt dan de genoemde bedragen, komt u in aanmerking voor een voedselpakket. Schroom niet en meldt u aan. Iedereen moet toch voldoende eten!

Toelatingscriteria 2024

In de bijlage, die u hier kunt downloaden, vindt u een uitgebreide toelichting op hoe de berekening plaatsvindt. Welke inkomsten en uitgaven tellen mee en zo ja, voor hoeveel? Welke tellen niet mee en waarom niet? Geen gemakkelijke kost, voor mensen die er in geïnteresseerd zijn.

Hardheidsclausule
Het is onmogelijk om alle situaties in regeltjes te vangen. Daarom kan de beoordelaar van de MDF, als het toepassen van de in de bijlage vermelde regels tot ongewenste situaties leidt, onderbouwd afwijken van deze regels.

Cartoon-01.jpg

Met een “Keep up the good work” gaf cartoonist Ron Bel ons toestemming voor het gebruik van deze tekening.

'Geen pakket zonder traject'

Onze hulp is noodhulp en onze pakketten zijn een aanvulling op datgene wat u zelf nog kunt doen. We verwachten wel van u dat u op enige termijn (soms is het nodig eerst even tot rust te komen) meewerkt aan het vinden van een oplossing voor uw (financiële) problemen. We noemen dat: 'geen pakket zonder traject'.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden door

  • een afspraak te maken met de MDF:

        Stevinweg 2, telefoon 036 - 522 22 72.

  • of door een mail te sturen naar  

        info@voedselbankzeewolde.nl

Als u zich rechtstreeks bij ons aanmeldt, geef dan ook even een telefoonnummer door. Dan maken we een afspraak met u om je uit te leggen hoe het werkt. We helpen u zo snel mogelijk.
 

Nadat u zich bij ons heeft opgegeven, heeft 4 weken tijd om u aan te melden bij de MDF. We beoordelen we niet zelf of u in aanmerking komt voor de voedselpakketten, dat laten we over aan de professionals van de MDF (Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland). De MDF is in Zeewolde gevestigd aan de Stevinweg 2 en is telefonisch bereikbaar op nummer 036 - 522 22 72. Lees hier over de MDF.

Komt u in aanmerking voor onze hulp?
Vraagt u zich af of u in aanmerking komt voor onze hulp of begrijpt u het niet allemaal? Loop dan eens binnen bij het financiële spreekuur bij het Vraaghuis aan de Stevinweg. Zij helpen u graag. U hoeft geen afspraak te maken en deze dienstverlening is gratis.   
• Het Vraaghuis - Stevinweg 2, dinsdag en donderdag 13.00 - 15.00 uur

Kinderpersburau 2016_bewerkt_bewerkt.jpg

Bij de Nieuwjaarsduik van 2017 was de Voedselbank een van de goede doelen. Reden voor het Kinder Persbureau Zeewolde om een reportage over ons te maken.

Voedselfoto-07.jpg

Dit is een paragraaf. s

bottom of page