MDF 01.jpg

Voor wie?
Iedere inwoner van Zeewolde kan zich aanmelden voor ondersteuning door de voedselbank. Onze hulp is tijdelijk en duurt in principe maximaal 3 jaar. Wij gaan er ook vanuit dat u bereid bent mee te werken aan het verbeteren van uw leefsituatie.

Schaamte, trots en onzekerheid zijn vaak reden om niet bij ons aan te kloppen. Begrijpelijk, maar niet nodig: het kan iedereen overkomen. De voedselbank is er voor alle inwoners van Zeewolde, wij helpen u graag door een moeilijke periode heen. Juist in deze maanden: door het coronacrisis zien sommigen van ons van de een op de andere dag hun inkomen verdampen. Dan kan men op allerlei regelingen een beroep doen, ook op de Voedselbank Zeewolde.

Leefgeld: de normen

Om in aanmerking te komen voor de voedselpakketten wordt naar het leefgeld gekeken dat u te besteden hebt. Het leefgeld wordt berekend door uw inkomsten, zoals loon, uitkeringen en toeslagen bij elkaar op te tellen en daarvan uw vaste lasten af te trekken. Vaste lasten zijn onder meer huur, energiekosten, hypotheek, verzekeringen, aflossingen van schulden, enzovoort.

Normbedragen in 2021

Wij bepalen de normen niet zelf, daarin volgen wij de landelijke richtlijnen. Per 01-01-2021 gelden de volgende bedragen (niet gewijzigd t.o.v. 2020):

  •  per huishouden: € 135,--.

  •  plus per persoon: € 95,--.

Een paar voorbeelden:

  • één volwassene: € 230,--;

  • één volwassene met een kind: € 325,--;

  • twee volwassenen: € 325,--.

  • twee volwassenen met één kind: € 420,--;

  • twee volwassenen met twee kinderen: € 515,--;

  • etc.

Als u per maand méér leefgeld overhoudt dan de genoemde bedragen, komt u dus niet in aanmerking voor een voedselpakket.

Toelatingscriteria 2021

In de bijlage, die u hier kunt downloaden, vindt u een uitgebreide toelichting op hoe de berekening plaatsvindt. Welke inkomsten en uitgaven tellen mee en zo ja, voor hoeveel? Welke tellen niet mee en waarom niet? Geen gemakkelijke kost, vooral voor mensen die er erg in geïnteresseerd zijn.

Hardheidsclausule
Het is onmogelijk om alle situaties in regeltjes te vangen. Daarom kan de beoordelaar van de MDF, als het toepassen van de in de bijlage vermelde regels tot ongewenste situaties leidt, onderbouwd afwijken van deze regels.

Met een “Keep up the good work” gaf cartoonist Ron Bel ons toestemming voor het gebruik van deze tekening.

'Geen pakket zonder traject'

Onze hulp is noodhulp en onze pakketten zijn een aanvulling op datgene wat u zelf nog kunt doen. We verwachten wel van u dat u op enige termijn (soms is het nodig eerst even tot rust te komen) meewerkt aan het vinden van een oplossing voor uw (financiële) problemen. We noemen dat: 'geen pakket zonder traject'.

Aanmelden

We beoordelen we niet zelf of u in aanmerking komt voor de voedselpakketten, dat laten we over aan de professionals van de Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland. De MDF is in Zeewolde gevestigd aan de Stevinweg 2 en is telefonisch bereikbaar op nummer 036 - 522 22 72. Lees hier over de MDF.

Let op: i.v.m. de coronacrisis is hun kantoor voorlopig gesloten en zijn ook de onderstaande spreekuren vervallen, maar ze zijn wel telefonisch bereikbaar: 036 - 522 22 72. U kunt ook mailen naar mdf@mdflevoland.nl

Financieel inloopspreekuur MDF
Heeft u vragen over de aanmelding bij de Voedselbank of begrijpt u het niet allemaal? Loop dan eens binnen bij het financieel spreekuur van de MDF. Zij helpen u graag. U hoeft geen afspraak te maken en deze dienstverlening is gratis. 

  • Bibliotheek - Kerkstraat, dinsdag van 13.00 tot 15.00 uur.

  • Meermin - Kerkplein, donderdag van 13.00 tot 15.00 uur.

Bij de Nieuwjaarsduik van 2017 was de Voedselbank een van de goede doelen. Reden voor het Kinder Persbureau Zeewolde om een reportage over ons te maken.

Dit is een paragraaf. s

Stuur ons een bericht

Secretariaat:
Weteringplein 12

3892 AM Zeewolde

06 - 47 94 49 38 (graag tussen 18.00 -20.00)

info@voedselbankzeewolde.nl

 

Uw gift is welkom op:

NL 42 RABO 0129 5750 03

t.n.v. Stichting De Kostmand - Zeewolde
 

RSIN: 817306808
KvK: 39096798 
SBI-code: 88992

  • White Facebook Icon

© 2018 Voedselbank De Kostmand Zeewolde  | Privacystatement