Stuur ons een bericht

Secretariaat:
Weteringplein 12

3892 AM Zeewolde

06 - 47 94 49 38 (graag tussen 18.00 -20.00)

info@voedselbankzeewolde.nl

 

Uw gift is welkom op:

NL 42 RABO 0129 5750 03

t.n.v. Stichting De Kostmand - Zeewolde
 

RSIN: 817306808
KvK: 39096798 
SBI-code: 88992

  • White Facebook Icon

© 2018 Voedselbank De Kostmand Zeewolde  | Privacystatement

MDF 01.jpg

Voor wie?
Iedere inwoner van Zeewolde kan zich aanmelden voor ondersteuning door de voedselbank. Onze hulp is tijdelijk en duurt in principe maximaal 3 jaar. Dit veronderstelt dus ook dat men bereid tot het actief verbeteren van de eigen leefsituatie.

De voedselpakketten die wij ter beschikking stellen, zijn bedoeld als noodhulp voor mensen die financieel echt niet rond kunnen komen. Ze zijn niet bedoeld als extraatje voor mensen die het niet breed hebben.

Leefgeld: de normen

Om in aanmerking te komen voor de voedselpakketten wordt naar het leefgeld gekeken dat u te besteden hebt. Het leefgeld wordt berekend door uw inkomsten, zoals loon, uitkeringen en toeslagen bij elkaar op te tellen en daarvan uw vaste lasten af te trekken. Vaste lasten zijn onder meer huur, energiekosten, hypotheek, verzekeringen, aflossingen van schulden, enzovoort.

Normbedragen in 2020

Wij bepalen de normen niet zelf, daarin volgen wij de landelijke richtlijnen. Per 01-01-2020 gelden de volgende bedragen:

  •  per huishouden: € 135,--.

  •  plus per persoon: € 95,--.

Een paar voorbeelden:

  • één volwassene: € 230,--;

  • één volwassene met een kind: € 325,--;

  • twee volwassenen: € 325,--.

  • twee volwassenen met één kind: € 420,--;

  • twee volwassenen met twee kinderen: € 515,--;

  • etc.

Als u per maand méér leefgeld overhoudt dan de genoemde bedragen, komt u dus niet in aanmerking voor een voedselpakket.

Toelatingscriteria 2020

In de bijlage, die u hier kunt downloaden, vindt u een uitgebreide toelichting op hoe de berekening plaatsvindt. Welke inkomsten en uitgaven tellen mee en zo ja, voor hoeveel? Welke tellen niet mee en waarom niet?

Hardheidsclausule
Het is onmogelijk om alle situaties te vangen in regeltjes. Daarom kan de beoordelaar van de MDF, als het toepassen van de in de bijlage vermelde regels tot ongewenste situaties leidt, onderbouwd afwijken van deze regels.

Met een “Keep up the good work” gaf cartoonist Ron Bel ons toestemming voor het gebruik van deze tekening.

Aanmelden

We beoordelen we niet zelf of iemand in aanmerking komt voor de voedselpakketten, dat laten we over aan de professionals van de Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland. De MDF is in Zeewolde gevestigd aan de Stevinweg 2 en is telefonisch bereikbaar op nummer 036 - 522 22 72. Lees hier over de MDF.

Financieel inloopspreekuur MDF
Heeft u vragen over de aanmelding bij de Voedselbank of begrijpt u het niet allemaal? Loop dan eens binnen bij het financieel spreekuur van de MDF. Zij helpen u graag. U hoeft geen afspraak te maken en deze dienstverlening is gratis. 

  • Bibliotheek - Kerkstraat, dinsdag van 13.00 tot 15.00 uur.

  • Meermin - Kerkplein, donderdag van 13.00 tot 15.00 uur.

Bij de Nieuwjaarsduik van 2017 was de Voedselbank een van de goede doelen. Reden voor het Kinder Persbureau Zeewolde om een reportage over ons te maken.

Dit is een paragraaf. s