top of page
Loesje bonus.jpg
Meest-gewaarde.jpg
MDF 01.jpg
Pakket2.png
Integriteit.jpg
7ecc0a76-4d2e-4bfa-9671-93c6381369e8.jpg
NVWA.jpg
Voedsel geven.jpg
Vrienden van de Voedselbank - logo 5.png
Jarige-Job.jpg

Voedselbank: voor iedereen!

Sommige inwoners van ons dorp zien van de een op de andere dag hun inkomen verdampen. Dan kan men op allerlei regelingen een beroep doen, ook op de Voedselbank Zeewolde. Schaamte, trots en onzekerheid zijn vaak reden om niet bij ons aan te kloppen. Begrijpelijk, maar niet nodig: het kan iedereen overkomen. De voedselbank is er voor alle inwoners van Zeewolde, wij helpen u graag door een moeilijke periode heen.

Voedsel inleveren

Houdbare levensmiddelen kunt u iedere vrijdagochtend tussen 10:30 - 11:30 uur inleveren bij kerkcentrum Open Haven (via de achteringang bij de parkeerplaatsen aan de Open Hof).

DE-punten inleveren

De inzameldozen staan nu het gehele jaar in de Basisz en de Oude Bieb. U kunt daar tijdens hun openingstijden de DE-punten inleveren.

Nieuwsberichten

Het actuele nieuws over onze activiteiten in Zeewolde, tegelijkertijd een kleine geschiedenis van onze voedselbank, vindt u hier. 

Wilt u onze digitale nieuwsbrief ontvangen in uw mailbox? Klik dan op onderstaande knop en vul de gegevens in. U kunt natuurlijk altijd de toezending weer laten stopzetten.

Oog voor voedsel - Hart voor mensen
Ook in het als welvarend bekend staande Zeewolde leven mensen onder de armoedegrens, inwoners die niet zelfstandig in hun dagelijkse onderhoud kunnen voorzien. Wij helpen hen door ze wekelijks te voorzien van gratis voedselpakketten als aanvulling op hun krappe budget.

Voedselkratten 2.jpg

Voor wie?
Iedere inwoner van Zeewolde kan zich aanmelden voor ondersteuning door de voedselbank. De voedselpakketten die wij ter beschikking stellen, zijn bedoeld als noodhulp voor mensen die financieel echt niet rond kunnen komen. Ze zijn niet bedoeld als extraatje voor mensen die het niet breed hebben. Lees hier meer.

Het kan iedereen overkomen

Stel je voor: • je bent een alleenstaande moeder met twee kinderen en je ex-partner betaalt de alimentatie niet; • of je bent ZZP’er, je krijgt al geruime tijd te weinig opdrachten en je spaarrekening is inmiddels leeg; • of je hebt maar een klein pensioentje en je bent chronisch ziek met hoge zorgkosten; • of je bent werkeloos, de uitkering laat op zich wachten en de spaarcenten zijn op. Zo maar een paar verhalen uit de praktijk. Het kan ook jou overkomen.

Steffie.jpg

Klik op deze afbeelding en kijk en luister naar een eenvoudige uitleg over de Voedselbank.

MDF: hun hulp helpt
Vraagt u zich af of u in aanmerking komt voor onze hulp of begrijpt u het niet allemaal? Loop dan eens binnen bij het financiële spreekuur in het Vraaghuis aan de Stevinweg. Zij helpen u graag. U hoeft geen afspraak te maken en deze dienstverlening is gratis. 
• Het Vraaghuis - Stevinweg 2, dinsdag en donderdag van 13.00 - 15.00 uur.

Voedselpakketten
Onze voedselbank werkt samen met Voedselbank 'De Korenaar' uit Lelystad. Elke vrijdag rijden onze vrijwilligers naar Lelystad om de pakketten samen te stellen en mee te nemen. In Zeewolde worden deze pakketten aangevuld met wat er geschonken is door particulieren, middenstand en bedrijven uit ons dorp. De pakketten worden op dezelfde vrijdag, 's-middag van 13:00 - 15:30 uur, uitgedeeld in Open Haven.

Voedselfoto-04.jpg

De Kostmand
Onze naam komt uit de wereld van de visserij (Zeewolde ligt in Flevoland, een deel van de drooggelegde Zuiderzee). Vissers bleven vijf dagen of langer op de Zuiderzee en namen dan een mand mee gevuld met etenswaren en drinken waar ze het mee moesten doen die week, de zogenaamde 'kost'. Dit verwijst naar het wekelijks uitdelen van de voedselpakketten.

Over ons

Over het bestuur, de nieuwsbrieven, de commissie van advies, de jaarverslagen, voedselveiligheid, privacy, etc. leest u hier meer.

Integriteit en vertrouwenspersonen

Wij vinden integer werken belangrijk, daarom vragen wij ook voor al onze bestuurders en coördinatoren een VOG (verklaring van goed gedrag) aan en hebben wij ons aangesloten bij de landelijke regeling 'Integriteitscode en vertrouwenspersonen'. Lees hier meer.

Nieuwjaarsduik-2017.jpg

Nieuwjaarsduik 2017: Jan en Wouter hadden het koud, maar aan de andere kant was die cheque van € 2.000,-- van de Rotary wel weer hartverwarmend.

Word ook donateur!
Wij ontvangen weliswaar geregeld gratis voedsel, maar wij hebben ook veel kosten, zoals de bestelauto, brandstof, huur, koelkasten, energiekosten, verzekeringen, etc. Voor deze uitgaven kunnen we úw steun niet missen, zonder donateurs kunnen wij ons werk niet voortzetten. Wij hebben een ANBI-status, uw giften zijn daarom (onder voorwaarden) aftrekbaar bij uw aangifte inkomstenbelasting. Lees hier meer.

Voedselveiligheid: 8,4

We zijn net een echt bedrijf: ook wij krijgen jaarlijks bezoek van een Arbodienst en Sensz, de laatste controleert op voedselveiligheid. Bij hun laatste bezoek in juli 2023 kregen we voor de voedselveiligheid een 8,4.

Samen voor de voedselbank 02.jpg

Samen voor de Voedselbank
Met dank aan al die middenstanders, instellingen, kerken, kleine en grote bedrijven die ons steunen met gratis voedsel, gratis diensten of met grote kortingen. Samen zorgen we ervoor dat armoede wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt belast. U kunt ons ook steunen als voedselleverancier! Lees hier meer.

Cartoon-Voedselbankiers.jpg

 Copyright Jesse van Muylwyck/Jesse Cartoons. Geplaatst met toestemming.

Vrienden van de Voedselbank
Zo noemen we de grote en de kleine bedrijven en middenstanders die ons steunen met een jaarlijkse financiële bijdrage zodat wij ons werk kunnen blijven uitvoeren en het voortbestaan van de Voedselbank Zeewolde ook op langere termijn niet in gevaar komt. Lees hier meer.

Stichting Jarige Job

Ook in Zeewolde zijn kinderen die hun verjaardag niet vieren, omdat er thuis te weinig geld is. Op de mooiste dag van het jaar kunnen zij niet trakteren op school. Uit schaamte melden ze zich soms zelfs ziek. Wij werken samen met de Stichting Jarige Job. Deze stichting trakteert de kinderen van onze klanten, op een mooie verjaardagsbox vol met versieringen, traktaties voor de klas, wat lekkers voor de visite en natuurlijk een cadeautje voor de jarige.

Koningsdag-a-2019.jpg
bottom of page