Stuur ons een bericht

Secretariaat:
Weteringplein 12

3892 AM Zeewolde

06 - 47 94 49 38 (tussen 18.00 -20.00)

info@voedselbankzeewolde.nl

 

Uw gift is welkom op:

NL 42 RABO 0129 57 5003

t.n.v. Stichting De Kostmand - Zeewolde
 

RSIN: 817306808
KvK: 39096798 
SBI-code: 88992

  • White Facebook Icon

© 2018 Voedselbank De Kostmand Zeewolde  | Privacystatement

Word ook donateur!
Wij werken alleen met vrijwilligers en weliswaar ontvangen wij geregeld gratis voedsel van diverse leveranciers uit ons dorp, maar wij hebben ook veel kosten: de pakketten uit Lelystad zijn niet gratis, de bestelauto, brandstof, huur, energie, verzekeringen, etc.

 

Wij krijgen géén structurele subsidies, dus voor onze uitgaven zijn we volledig afhankelijk van sponsors en donateurs. Gelukkig krijgen we regelmatig geld van de kerken, serviceclubs (Lions, Rotary) en bedrijven. Maar dit is ook onze zwakke kant: we zijn te veel afhankelijk van incidentele giften. Daarom zijn we op zoek naar meer structurele inkomsten: donateurs die ons over een langere periode financieel willen ondersteunen.

ANBI-status

De Voedselbank heeft een ANBI-status: we zijn een ‘algemeen nut beogende instelling’. Uw gewone giften aan ons zijn daarom (onder voorwaarden) aftrekbaar bij uw aangifte inkomstenbelasting. Hiervoor geldt wel een drempel van 1% van uw inkomen. Wat u boven dit bedrag heeft geschonken, kunt u aftrekken. Voor periodieke giften is geen drempel van toepassing.

Gewone giften

Dit zijn incidentele giften of periodieke giften die korter duren dan 5 jaar. Voor deze giften geldt bij de aangifte inkomstenbelasting een drempel van 1% van uw inkomen. U kunt eenmalig een bedrag naar ons overmaken, maar natuurlijk ook in een meer structurele vorm, bijvoorbeeld maandelijks een bepaald bedrag. U kunt het overboeken naar bankrekening NL42 RABO 0129 5750 03 t.n.v. Stichting De Kostmand in Zeewolde. Alle giften zijn meer dan welkom!

 

Word donateur!

Hierbij kunnen wij het u gemakkelijk maken: download hier het formulier ‘opgave donateur’, vul de gegevens in en mail het vervolgens naar ons: info@voedselbankzeewolde.nl of stuur het naar ons secretariaat: Weteringplein 12, 3892 AM Zeewolde. Verder hoeft u niets te doen. Wij zorgen er dan voor dat de gift van uw bankrekening naar de onze wordt overgemaakt (automatische incasso). Natuurlijk kunt u deze toestemming altijd intrekken, een mailtje naar ons is daarvoor voldoende. Ook kunt u uw bank opdracht geven het bedrag terug te storten. 

Koptekst 1

Soms is het even doorzetten: achter een kraam staan op een natte en kille dag op een leeg Kerkplein, Koningsdag 2019.

Periodieke giften

U kunt uw giften ook volgens in een overeenkomst vastgelegde afspraken geven. Voordeel is dan dat de drempel bij de aangifte inkomstenbelasting niet van toepassing is en het bedrag dus volledig aftrekbaar is.

 

Uw gift is een periodieke gift als deze aan een aantal voorwaarden voldoet:​

  • de periodieke gift is vastgelegd in een overeenkomst die u met de Voedselbank sluit;

  • u geeft jaarlijks hetzelfde bedrag aan onze stichting, u mag zelf weten of u uw jaarlijkse gift in 1 keer of in meerdere keren betaalt;

  • u betaalt het bedrag 5 jaar achter elkaar, langer mag natuurlijk ook;

  • u hebt vastgelegd wanneer uw jaarlijkse gift stopt, bijvoorbeeld na 5 jaar of als u overlijdt;

  • u krijgt niets in ruil voor uw giften.

 

Formulier periodieke giften
Hier kunt u de overeenkomst periodieke giften downloaden. Nadat u uw gegevens heeft ingevuld, neemt u contact met ons op voor de ondertekening door de Voedselbank: info@voedselbankzeewolde.nl. U kunt ons ook telefonisch bereiken: 06 - 47 94 49 38 (graag tussen 18:00 -20:00 uur).

Als alles is ingevuld en ondertekent bewaart u deze overeenkomst in uw eigen administratie, het 2e exemplaar is voor de voedselbank. U hoeft deze formulieren niet naar de Belastingdienst te sturen, maar u moet deze wel goed bewaren. Als de Belastingdienst uw aangifte controleert, kan zij om deze overeenkomst vragen.

 

Betalingsvolmacht

Ook hierbij kunnen wij het u gemakkelijk maken. Wilt u dat uw periodieke gift automatisch naar ons wordt overgemaakt? Download dan het formulier 'Betalingsvolmacht'. Als u het formulier helemaal invult en naar ons verstuurt, geeft u ons toestemming om uw periodieke gift automatisch van uw rekening af te schrijven (incasso-opdracht).